Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Seminár pre žiadateľov Interreg V-A SK-CZ výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10.

Na Seminár pre žiadateľov konaný dňa 22.mája 2019 v Trenčíne na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A sa prihláste prostredníctvom priloženej návratky. Vyplnenú návratku zašlite na emailovú adresu: jana.vankova@tsk.sk.

Zároveň je možné Vaše projektové zámery, prípadné otázky ohľadom prípravy žiadosti o NFP konzultovať s pracovníkmi Regionálneho poradenského centra SK-CZ nasledovne:
- osobne na adrese: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- telefonicky: 032/6555413, 032/6555415
- e-mailom: viera.birosikova@tsk.sk , jana.vankova@tsk.sk

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Regionálne poradenské centrum SK-CZ na tel. čísle 032/6555413 alebo 032/6555415.

Bližšie informácie o ďalších termínoch konania v jednotlivých krajských mestách a možnosti prihlásenia sa nájdete na link:  https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/seminare

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK