Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Semináre pre žiadateľov z programu INTERREG V-A SK-CZ k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.

Všetky informácia o termínoch konania, miestach konania a spôsobe prihlásenia na Seminár pre žiadateľov nájdete na link: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/seminare

Zároveň je možné Vaše projektové zámery, prípadné otázky ohľadom prípravy žiadosti o NFP konzultovať s pracovníkmi Regionálneho poradenského centra SK-CZ nasledovne:
- osobne na adrese: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- telefonicky: 032/6555413, 032/6555415
- e-mailom: viera.birosikova@tsk.sk, jana.vankova@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK