Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhlásenie výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR vyhlásili dňa 31.5.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v rámci prioritnej osi 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Uzávierka výzvy je dňa 1.8.2022.

Podmienky výzvy a všetky informácie k výzve nájdete tu:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK