Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva č. 1/SRR/2018 zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Vyhlasovateľ: Úrad vlády SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. 06. 2018
Alokácia: 1 110 178 EUR
Minimálna výška dotácie: 50 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 10 000 EUR
Minimálne spolufinancovanie: 10 %

Predložiť je možné len 1 žiadosť, v opačnom prípade budú vylúčené všetky žiadosti.

Oprávnení žiadatelia:

  1. regionálna rozvojová agentúra,
  2. slovenská časť euroregiónu,
  3. európske zoskupenie územnej spolupráce,
  4. občianske združenie,
  5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  6. obec,
  7. vyšší územný celok.

Cieľom je odstraňovanie alebo zmierňovanie nežiadúcich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečenie udržateľného rozvoja regiónov, zvyšovanie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení udržateľného rozvoja.

Oblasť podpory:

  1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja.
  2. Aktivity zamerané na podporu regionálneho rozvoja.
  3. Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a pilotných projektov.

Zasielanie žiadostí:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Sekcia regionálneho rozvoja

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

E-mail: vyzva2018@vlada.gov.sk

Výzva

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK