Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu v Trenčíne

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje projekt „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu v Trenčíne“.

Pripravovaný projekt bude partnerským projektom TSK, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a mesta Trenčín. Na príprave projektu spolupracujeme aj s SOPK Trenčín, Združením mladých podnikateľov, Strednou umeleckou školou v Trenčíne a ďalšími organizáciami. Dvere zostanú otvorené aj pre spoluprácu s ďalšími partnermi či už z verejného alebo súkromného sektora. Konzorcium partnerských inštitúcií plánuje zameranie a vybavenie Kreatívneho centra, ako aj podporné aktivity (školenia, koučing a pod.). Kreatívne centrum tak sústredí pod jednou strechou podporu pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Kreatívne centrum by malo začať vznikať v roku 2018 a bude financované prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 3 Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch, ktorá je pod gesciou Ministerstva kultúry SR zo zdrojov Európskej únie.

Podrobné informácie o možnostiach financovania rozvoja kreativity v regiónoch nájdete tu http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html

V súčasnosti sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti pre prípravu projektového zámeru na zriadenie a prevádzku Kreatívneho centra pre Trenčiansky kraj v Trenčíne.

Prvou úlohou je identifikácia potrieb tých, ktorých sa projekt a jeho výsledky budú najviac týkať, teda kreatívcov. Pre správne nastavenie činnosti a zamerania centra potrebujeme každý názor a hlas, ktorý má čo povedať. Môžete tak urobiť prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete tu:

https://goo.gl/forms/MgODkAB75brDOGEs2

Pre diskusiu je zriadený a úplne otvorený samostatný profil na  sociálnej sieti, kde sú priebežne zverejňované aktuality, ale aj názory a nápady.

https://www.facebook.com/KreativneCentrumTn/

Od 7.8.2017 budú prebiehať stretnutia v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja, na ktorých radi privítame všetkých, ktorí majú o túto oblasť záujem. Príďte nám povedať, čo od centra očakávate a čo by Vás doň priviedlo.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK