Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja reaguje na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je platný od 1.1.2009 a priniesol nové druhy sociálnych služieb rozdelené do niekoľkých skupín  podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie občana alebo cieľovej skupiny a nový spôsob financovania sociálnych služieb. Tento dokument analyzuje súčasnú sociálnu situáciu obyvateľov v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja - demografickú charakteristiku a  analyzuje súčasný stav a úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, v zariadeniach sociálnych služieb zriadených mestami a obcami a v zariadeniach zriadenými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK