Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje  „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ na verejnú diskusiu.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu v rámci verejnej diskusie uplatniť pripomienku k „Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ v písomnej forme alebo elektronicky (mailom) v nasledujúcej štruktúre:
1. Meno a priezvisko osoby navrhujúcej pripomienku
2. Číslo strany s text (prípadne časť textu), ku ktorému je vznesená pripomienka
3. Znenie pripomienky s komplexným návrhom zapracovania
4. Odôvodnenie - pripomienky

Pripomienku v súlade s vyššie uvedeným možno podať:

- v písomnej forme na adresu:
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci  
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín,

- elektronicky – mailom na adresu:

 elena.nekorancova@tsk.sk


Lehota na uplatnenie pripomienok k „Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ do 27.12.2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK