Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka - Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj, Špirála a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na odbornú konferenciu k prerokovaniu návrhu

Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji,

ktorá sa uskutoční 4. apríla 2019 (štvrtok) od 9.30 do 15.00

v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Program konferencie:
1. Otvorenie konferencie
2. Predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TK
3. Panelová diskusia k opatreniam štyroch priorít KK EVVO TK
prestávka na obed
4. Predstavenie Akčného plánu KK EVVO TK do roku 2021
5. Diskusia a návrh záverov konferencie
6. Schválenie záverov konferencie
7. Záver konferencie

Počas konferencie bude zabezpečené občerstvenie a obed pre účastníkov podujatia, náklady na dopravu hradí vysielajúca organizácia.

V prípade Vášho záujmu - prihláste sa prosím najneskôr do piatku 22. marca 2019, prostredníctvom elektronickej prihlášky.
Akceptáciu Vašej prihlášky Vám s podrobnejším programom a prerokovávaným návrhom KK EVVO TK zašleme na e-mailovú adresu, uvedenú v prihláške.

Konferencia je podporená z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP Efektívna verejná správa, v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (názov prijímateľa: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

loga kk evvo

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK