Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

PUM TSK - pripomienkovanie

Na základe zmluvy o dielo č. 2018/0632 zo dňa 27.06.2018 zhotoviteľ Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja AF-CITYPLAN spracoval nasledovné časti dokumentu:

4. Analýza údajov
6.1. Modelovanie hladín hluku
6.2. Modelovanie úrovne emisií.

Vzhľadom na objektívnosť uvedených častí a informácií v nich obsiahnutých žiadame verejnosť o pripomienkovanie. Vaše pripomienky môžete zasielať na emailové adresy:
dagmar.dedekova@tsk.sk alebo patrik.halus@tsk.sk najneskôr do 15.09.2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK