Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2013 - 2023

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

19. novembra 2019 |

Dokument je zameraný na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2013 - 2023

04. septembra 2015 |

TSK bola schválená žiadosť o NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01 na vypracovanie tohto dokumentu, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na spracovateľa.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2003

27. júna 2003 |

PHSR je dokument obsahujúci najdôležitejšie priority rozvoja TSK, ktoré sa premietnu do programových dokumentov vypracovaných na regionálnej i národnej úrovni a sú špecificky určené pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK