Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Nedostatkové odbory vzdelávania potrebné na trhu práce v Trenčianskom samosprávnom kraji

V Trenčianskom kraji evidujeme spolu 33 nedostatkových odborov vzdelávania na trhu práce.

Nedostatkové učebné a študijné odbory sa považujú odbory na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré nie sú obsadené dostatočným počtom žiakov vychádzajúc z potrieb zamestnávateľov a trhu práce alebo je v záujme TSK tieto odbory rozvíjať a podporovať pre rozvoj a podporu kraja.

 

H odbor sa rozumie trojročný učebný odbor pre stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom.

2423 H

nástrojár

2464 H

strojný mechanik

2466 H 02

mechanik opravár – stroje a zariadenia

2487 H 03

autoopravár – karosár

2683 H 12

elektromechanik – automatizačná technika

2738 H 01

operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla

2738 H 02

operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov

2738 H 04

operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky

2738 H 06

operátor sklárskej výroby - brúsenie skla

2954 H

mäsiar

2962 H

pekár

2978 H

cukrár pekár

2980 H

pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín

3152 H 02

krajčír – dámske odevy

3274 H

obuvník

3355 H

stolár

3661 H

murár

3663 H

tesár

3668 H

montér suchých stavieb

3678 H

inštalatér

3684 H

strechár

4524 H

agromechanizátor, opravár

4571 H

záhradník

4580 H 02

chovateľ - chov koní a jazdectvo


K odbor sa rozumie štvorročný študijný odbor pre úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom.

2868 K

technik spracovania plastov

2734 K

technik sklárskej výroby

2859 K

operátor gumárskej a plastikárskej výroby

3136 K

procesný technik odevnej výroby

3247K

technik obuvníckej výroby

3658 K

mechanik stavebnoinštalačných zariadení

4532 K

agromechatronik

8521 K 11

výtvarné spracúvanie skla - výroba sklenej vitráže


M odbor sa rozumie štvorročný študijný odbor pre úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu.

8244 M

modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK