Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívne rozpočty na stredných školách

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023

24. januára 2023 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v celkovom objeme 38 000,00 eur.

Zoznam úspešných žiadateľov pre projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách pre rok 2022

06. apríla 2022 |

Začiatkom roka 2022 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj výzvu, v rámci ktorej sa do stanoveného termínu prihlásilo celkovo 21 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2022

25. januára 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) oznamuje, že v roku 2022 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v celkovom objeme 38 000,00 eur.

Zoznam úspešných žiadateľov pre projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách pre rok 2020

12. februára 2020 |

Komisia menovaná predsedom TSK dňa 10.02.2020 posúdila a vyhodnotila prihlasovacie formuláre, ktoré predložili stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci predmetnej výzvy.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020

28. novembra 2019 |

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020.

Školy zapojené do participatívneho rozpočtu v školskom roku 2018/2019

26. novembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spustil v rámci národného projektu Participácia v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú formou účelovej dotácie prevedené do rozpočtu pilotných škôl.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK