Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na delegovanie zástupcu právnických osôb alebo fyzických osôb do orgánu školskej samosprávy

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji

vyzýva

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v Spojenej škole, Lipová 8, 972 51 Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, 972 51 Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, 972 51 Handlová

na delegovanie svojho zástupcu

do Rady školy Spojenej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, 972 51 Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, 972 51 Handlová.

Právnické osoby alebo fyzické osoby podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní oznámia delegovanie svojho zástupcu do rady školy písomne na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín, najneskôr do 27.11.2007.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK