Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SOŠ strojnícka Bánovce n/B

Výzva

na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji

 

v y z ý v a

 

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v  znení neskorších predpisov

 

na voľby členov

do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej Partizánska cesta 76,

Bánovce nad Bebravou,
so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

 

Škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK