Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Spojená škola Púchov

Výzva

na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji

 

v y z ý v a

 

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v  znení neskorších predpisov

 

na voľby členov

do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491,  Púchov s  organizačnými zložkami:

Stredná odborná škola sklárska, I.Krasku 491, Púchov

Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov

so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.

Škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK