Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy - SPŠ stavebná Trenčín

Výzva

na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji

 

v y z ý v a

 

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v  znení neskorších predpisov

 

na voľby členov

do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša,

Staničná 4, Trenčín,
so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.

 

Škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

 

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením úradu

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK