Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

Výzva


na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji


v y z ý v a


podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov na voľby členov do Rady škôl:

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (uzávierka do 10.9.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu, Školská 2, DUBNICA NAD VÁHOM (uzávierka do 26.9.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej umeleckej škole, Staničná 8, TRENČÍN (uzávierka do 27.9.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Štúrova 1388/23A, DUBNICA NAD VÁHOM (uzávierka do 15.10.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Obchodnej akadémií Milana Hodžu, M, Rázusa 1, TRENČÍN (uzávierka do 16.10.2016)


Každá škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK