Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrhy zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2022

Návrhy zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2022 – so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

V súlade s § 9aa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK