Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Tematické zážitkové vzdelávanie a kultúra

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania (2. kolo)

25. júna 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2019 v 2. kole boli schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania.

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania (1. kolo)

18. apríla 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2019 v 1. kole boli schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania.

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania

10. septembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2018 boli schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania.

Výzva odboru školstva pre stredné školy na rok 2018

28. júna 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) oznamuje, že v roku 2018 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky v celkovom objeme 39.000,- Eur.

Výzva (druhé kolo) na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2017

12. septembra 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v roku 2017 vyčlenil účelovo určené finančné prostriedky pre stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v celkovom objeme 40.000,- Eur.

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania

20. apríla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2017 boli schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania.

Výzva odboru školstva pre stredné školy na rok 2017

10. marca 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2017 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied v celkovom objeme 40.000,- Eur.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK