Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ TSK

Voľné miesta po 2. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na SŠ TSK

30. júna 2022 |
Voľné miesta po druhom kole prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 v SŠ TSK

07. júna 2022 |

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov 1. ročníka SŠ TSK na školský rok 2023-2024

01. júna 2022 |

Rozpis prognózy slúži riaditeľom škôl aj zriaďovateľom ako podklad pre plánovanie výkonov pre školský rok 2023/2024.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení podľa jednotlivých študijných odborov alebo jednotlivých učebných odborov pre školský rok 2022/2023

25. novembra 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.

Voľné miesta po 2. kole prijímacích skúšok

30. júna 2021 |

V tabuľke nájdete voľné miesta na školách v územnej pôsobnosti TSK, z ktorých si môžu vybrať tí žiaci, ktorí neboli ani po 2. kole prijímacích skúšok prijatí na žiadnu strednú školu.

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

02. júna 2021 |

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Rozpis prognózy slúži riaditeľom škôl aj zriaďovateľom ako podklad pre plánovanie výkonov pre školský rok 2022/2023

28. mája 2021 |

Rozpis prognózy slúži riaditeľom škôl aj zriaďovateľom ako podklad pre plánovanie výkonov pre školský rok 2022/2023.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

01. júna 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

16. decembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK