Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení podľa jednotlivých študijných odborov alebo jednotlivých učebných odborov pre školský rok 2022/2023

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z.z. zverejňuje určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30. novembra na svojom webom sídle.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK