Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.

Trenčiansky samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl uvedenými vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj zverejní počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020 do 30. novembra 2018 na svojom webom sídle.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 je určený v Prílohe č. 1.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK