Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života“

TSK sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predmetom realizácie projektu „Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života“ je zvýšenie využívania asistenčných technológií v zmysle § 52 zákona 448/2008 Z.z. v aktuálnom znení „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ s cieľom umožniť znevýhodneným občanom:

  1. zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí;
  2. skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, resp. poskytnutí sociálnej služby;

Priamy výstup projektu je elektronická služba „Poskytovanie nástroja pre podporu asistovaného života“, ktorú TSK sprístupní tým subjektom na území TSK, ktoré poskytujú sociálnu službu osobe odkázanej na pomoc inej osoby. Prevádzku tejto elektronickej služby zabezpečí TSK, čo umožní poskytovateľom sociálnych služieb odbúrať starostlivosť o relevantné informačné technológie.

Týmto projektom VUC napĺňa kompetenciu podľa §4 zákona 302 /2001: podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja.

Implementácia nástroja, ktorý bude monitorovať domáce prostredie občana so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou a signalizovať neštandardné situácie dohliadajúcej osobe je nevyhnutná podmienka pre oddialenie nástupu občana do pobytového zariadenia.

Predpokladom poskytnutia nástrojov je, že klient je spôsobilý pre osamelý život, ale okrem pomoci s vybranými úkonmi v zmysle jednotlivých stupňov odkázanosti v dohodnutých termínoch hrozí pri osamelom živote riziko vzniku neštandardnej situácie, kedy si klient sám nedokáže privolať pomoc alebo si neuvedomuje, že by si pomoc privolať mal.

Existuje viacero podobných projektov, tie však využívajú len osobný tracker – zariadenie ktoré má typicky senzor GPS a SOS tlačidlo. Takéto riešenie môže plniť funkciu pre seniorov, ale nepostačuje pre osoby odkázané na pomoc inej osoby. Predložený projekt ide ďaleko nad rámec takýchto riešení, sústreďuje sa na snímače umiestnené v domácnosti klienta. Monitorovacie senzory priebežne zbierajú informácie predovšetkým o pohybe klienta v monitorovanom priestore, sofistikované algoritmy vyhodnocujú históriu a frekvenciu signálov a identifikujú neštandardné situácie s potrebou signalizácie.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: martina.lamackova@tsk.sk do 4.11.2019 do 13:00 hod.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK