Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

12. decembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje  „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ na verejnú diskusiu.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

12. apríla 2018 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.09.2016, uznesením č. 403/2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK