Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Nová elektronická služba pre podporu asistovaného života

loga OPII

Projekt je zameraný na vytvorenie a zavedenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou. Cieľom je zavedenie a poskytovanie  elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne  skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby.

Dotazník zistenia záujmu

Formulár na zistenie záujmu o využitie elektronického nástroja na poskytovanie služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Využitie moderných technológií v sociálnych službách

Trenčiansky samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK