Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Denný stacionár

§40 zákona 448/2008

 1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 2. V dennom stacionári sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. stravovanie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. záujmová činnosť.
 3. Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Bánovce nad Bebravou

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov sociálnych služieb - Prameň
53, 95653 Slatina nad Bebravou
Denný stacionár | ambulantná forma
 

Lučenec

Filantrop, n.o., Ulica P. Rádayho 1853
Denný stacionár Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 98401 Lučenec
Denný stacionár | ambulantná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom, Ulica D. Štubňu 2140
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom, Ulica D. Štubňu 2140/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Denný stacionár | ambulantná forma
 

Partizánske

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Denný stacionár | ambulantná forma
 

Prievidza

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Denný stacionár | ambulantná forma
 

Púchov

Aliis PU, n. o., Dvory 1933
Dvory 1933/20, 02001 Púchov
Denný stacionár | ambulantná forma
 

Trenčín

Aliis, n. o., J. Braneckého 130
J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
Denný stacionár | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK