Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Domov na polceste

§27 zákona 448/2008

 1. V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
 2. V domove na polceste sa
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
   3. upratovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 3. Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova.

Myjava

Drahuška a my...
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Domov na polceste | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

Provital, občianske združenie, Víťazstva 13
Víťazstva 13/35, 97241 Koš
Domov na polceste | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK