Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Jedáleň

§58 zákona 448/2008

  1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
    1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
    2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
    3. dovŕšila dôchodkový vek.
  2. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).

IRIS-IV,n.o.
obec: Skačany
Jedáleň | terénna forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
obec: Bojnice
Jedáleň | terénna forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
okres: Považská Bystrica
Jedáleň | terénna forma
 

Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435
Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Jedáleň | ambulantná forma
 
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska
Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica
Jedáleň | ambulantná forma
 
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 727
Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica
Jedáleň | ambulantná forma
 

Partizánske

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Jedáleň | ambulantná forma
 
IRIS-IV,n.o., Skačany
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., Skačany 3, 95853 Skačany
Jedáleň | ambulantná forma
 

Považská Bystrica

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o., Považské Podhradie 204
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o. , Považské Podhradie 204, 01704 Považská Bystrica
Jedáleň | ambulantná forma
 

Prievidza

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Jedáleň | ambulantná forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
Jedáleň | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK