Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Jedáleň

§58 zákona 448/2008

  1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
    1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
    2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
    3. dovŕšila dôchodkový vek.
  2. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).

IRIS-IV,n.o.
obec: Skačany
Jedáleň | terénna forma
 
Obec Dolná Mariková
obec: Dolná Mariková
Jedáleň | terénna forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
obec: Bojnice
Jedáleň | terénna forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
okres: Považská Bystrica
Jedáleň | terénna forma
 

Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435
Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Jedáleň | ambulantná forma
 
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 727
Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica
Jedáleň | ambulantná forma
 
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 80
REPO-Gastro, Trenčianska 80/19, 01851 Nová Dubnica
Jedáleň | ambulantná forma
 

Partizánske

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Jedáleň | ambulantná forma
 
IRIS-IV,n.o.
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., 3, 95853 Skačany
Jedáleň | ambulantná forma
 

Považská Bystrica

Obec Dolná Mariková
470, 01802 Dolná Mariková
Jedáleň | ambulantná forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o., 204, 01706 Považská Bystrica
Jedáleň | ambulantná forma
 

Prievidza

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Jedáleň | ambulantná forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574
Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
Jedáleň | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK