Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komunitné centrum

§24d zákona 448/2008

 1. V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h) zákona 448/2008
  1. poskytuje
   1. základné sociálne poradenstvo,
   2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
  2. vykonáva preventívna aktivita,
  3. zabezpečuje záujmová činnosť.
 2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
 3. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu

Mesto Handlová
obec: Handlová
Komunitné centrum | terénna forma
 
Mesto Myjava
obec: Myjava
Komunitné centrum | terénna forma
 
Mesto Partizánske
obec: Partizánske
Komunitné centrum | terénna forma
 
Obec Uhrovec
obec: Uhrovec
Komunitné centrum | terénna forma
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
okres: Prievidza
Komunitné centrum | terénna forma
 

Bánovce nad Bebravou

Obec Uhrovec, SNP 86
SNP 86/7, 95641 Uhrovec
Komunitné centrum | ambulantná forma
 

Myjava

Mesto Myjava, Trokanova 232
Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232, 90701 Myjava
Komunitné centrum | ambulantná forma
 

Partizánske

Mesto Partizánske, Generála Svobodu 906
Centrum voľného času Relax Partizánske, Generála Svobodu 906/53, 95801 Partizánske
Komunitné centrum | ambulantná forma
 

Prievidza

Mesto Handlová, Morovnianska cesta 1866
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 97251 Handlová
Komunitné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Handlová, Štrajková 1779
Štrajková 1779/1, 97251 Handlová
Komunitné centrum | ambulantná forma
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643
SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643/8E, 97101 Prievidza
Komunitné centrum | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK