Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

§53 zákona 448/2008

  1. Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.
  2. Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.

"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
na území SR
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
okres: Prievidza
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
 

Prievidza

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449
SPOKOJNOSŤ-centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK