Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Nízkoprahové denné centrum

§24b zákona 448/2008

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. s), b), h) a i) počas dňa

  1. poskytuje
    1. sociálne poradenstvo,
    2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Prievidza

Charita - dom sv. Vincenta, n. o., Košovská cesta 60
Charita - dom sv. Vincenta, n. o., Košovská cesta 60/19, 97101 Prievidza
Nízkoprahové denné centrum | ambulantná forma
 

Trenčín

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., M. Nešporu 216
Nízkoprahové denné centrum, M. Nešporu 216/8, 91101 Trenčín
Nízkoprahové denné centrum | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK