Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

§31 zákona 448/2008

 1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.
 2. V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa
  1. poskytujú
   1. bežné úkony starostlivosti o dieťa,
   2. pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
   3. výchova,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.
 3. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny, sa považujú najmä
  1. choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov,
  2. pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  3. narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.
 4. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby.
 5. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní.

Mesto Partizánske
obec: Partizánske
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | terénna forma
 
Mesto Prievidza
obec: Prievidza
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | terénna forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK