Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Požičiavanie pomôcok

§47 zákona 448/2008

  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
  2. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Diecézna charita Žilina
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok | terénna forma
 
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok | terénna forma
 
Spolu sme Prievidza
okres: Prievidza
Požičiavanie pomôcok | terénna forma
 
StarDo, n.o.
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok | terénna forma
 
StarDOS n.o.
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok | terénna forma
 
Sv. Lujza, n. o.
okres: Prievidza
Požičiavanie pomôcok | terénna forma
 

Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434
Mesto Dubnica nad Váhom , Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 

Partizánske

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 
IRIS-IV,n.o.
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., 3, 95853 Skačany
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 
Mesto Partizánske, Námestie SNP 212
Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 

Trenčín

Obec Dolná Súča
Obecný úrad, 2, 91332 Dolná Súča
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 
StarDOS n.o., Gen. M. R. Štefánika 379
StarDOS n. o., Gen. M. R. Štefánika 379/19, 91101 Trenčín
Požičiavanie pomôcok | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK