Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prepravná služba

§42 zákona 448/2008

  1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
  2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Centrum sociálnych služieb
obec: Skalka nad Váhom
Prepravná služba | terénna forma
 
Eduvis, n. o.
obec: Považská Bystrica
Prepravná služba | terénna forma
 
Mesto Brezová pod Bradlom
obec: Brezová pod Bradlom
Prepravná služba | terénna forma
 
Mesto Handlová
obec: Handlová
Prepravná služba | terénna forma
 
Mesto Prievidza
Mesto Prievidza a trvalý pobyt jeho obyvateľov
obec: Prievidza
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Brvnište
okres: Považská Bystrica
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Dolná Mariková
Trenčiansky kraj
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Dolná Súča
obec: Dolná Súča
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Lazany
obec: Lazany
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Nitrianske Pravno
okres: Prievidza
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Papradno
obec: Papradno
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Podolie
obec: Podolie
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Rybany
obec: Rybany
Prepravná služba | terénna forma
 
Obec Uhrovec
obec: Uhrovec
Prepravná služba | terénna forma
 
Pokoj v duši n. o.
okres: Považská Bystrica
Prepravná služba | terénna forma
 
SEBER - dom seniorov Myjava, n. o.
obec: Myjava
Prepravná služba | terénna forma
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
obec: Handlová
Prepravná služba | terénna forma
 
Slnečný lúč, n. o.
okres: Trenčín
Prepravná služba | terénna forma
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
obec: Trenčín
Prepravná služba | terénna forma
 
StarDOS n.o.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky kraj
Prepravná služba | terénna forma
 
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
obec: Vrbovce
Prepravná služba | terénna forma
 
Zariadenie pre seniorov
obec: Nové Mesto nad Váhom
Prepravná služba | terénna forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
okres: Považská Bystrica
Prepravná služba | terénna forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK