Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Miroslava Makešová

Druh sociálnej služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§32a ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh práce, v čase prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom
Deň začatia poskytovania:3.7.2019
Miesto poskytovania: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Mobil:

949 284840 (Makešová)

Email:

makesova.miroslava@gmail.com (Makešová)

Zodpovední zástupcoviaIng. Miroslava Makešová
Poskytovateľ: Ing. Miroslava Makešová

97201  Bojnice
IČO: 52430278
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK