Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Služba včasnej intervencie

§33 zákona 448/2008

 1. Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
 2. V rámci služby včasnej intervencie sa
  1. poskytuje
   1. špecializované sociálne poradenstvo,
   2. sociálna rehabilitácia,
  2. vykonáva
   1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
   2. preventívna aktivita.
 3. V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.
 4. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba.
 5. Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Centrum sociálnych služieb - DOMINO
Trenčiansky kraj
Služba včasnej intervencie | terénna forma
 
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.
Trenčiansky kraj
Služba včasnej intervencie | terénna forma
 
NOVÝ DOMOV n. o.
Trenčiansky kraj
Služba včasnej intervencie | terénna forma
 

Prievidza

Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
Služba včasnej intervencie | ambulantná forma
 

Trenčín

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.
646, 91338 Soblahov
Služba včasnej intervencie | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK