Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sociálne poradenstvo - základné

§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.

Základné sociálne poradenstvo (§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.) je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
na území SR
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
LUNA, n. o.
obec: Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Mesto Handlová
obec: Handlová
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Nádej Partizánske
obec: Partizánske
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
PhDr. Slávka Čepelová, PhD.
Hlavná cesta 8/144, 01864 Košeca
obec: Košeca
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Sv. Lujza, n. o.
okres: Prievidza
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 

Partizánske

Nádej Partizánske, Rudolfa Jašíka 159
Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152
Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Prievidza

Sv. Lujza, n. o., Ulica M. Gorkého 316
Centrum paliatívnej starostlivosti, Ulica M. Gorkého 316/1, 97101 Prievidza
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Trenčín

Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739/14, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
LUNA, n. o., Nábrežná 1635
Nábrežná 1635/8, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
LUNA, n. o., Súvoz 39
Súvoz 39/1, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne, Vajanského 694
Vajanského 694/7, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK