Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sociálne poradenstvo - základné

§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.

Základné sociálne poradenstvo (§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.) je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
na území SR
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
LUNA, n. o.
obec: Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Mesto Handlová
obec: Handlová
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Nádej Partizánske
obec: Partizánske
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
PhDr. Slávka Čepelová, PhD.
Hlavná cesta 8/144, 01864 Košeca
obec: Košeca
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica
obec: Dubnica nad Váhom
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica
obec: Púchov
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica
obec: Považská Bystrica
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 
Sv. Lujza, n. o.
okres: Prievidza
Sociálne poradenstvo - základné | terénna forma
 

Ilava

Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD., Pod hájom 1288
CentrumPsychologickejPomoci, Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom 0
Centrum neziskových organizácií, Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Partizánske

Nádej Partizánske, Rudolfa Jašíka 159
Poradenské centrum Nádej Partizánske, Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152
Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Považská Bystrica

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica, Štefánikova 148
Štefánikova 148/27, 01701 Považská Bystrica
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Prievidza

Sv. Lujza, n. o., M. Gorkého 1
Centrum paliatívnej starostlivosti, M. Gorkého 1, 97101 Prievidza
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Púchov

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica, Štefánikova 821
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 

Trenčín

Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
LUNA, n. o., Nábrežná 8
Nábrežná 8, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
LUNA, n. o., Súvoz 1
Súvoz 1, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne, Vajanského 7
Vajanského 7, 91101 Trenčín
Sociálne poradenstvo - základné | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK