Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Terénna sociálna služba krízovej intervencie

§24a zákona 448/2008

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) zákona č. 448/2008 a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Mesto Handlová
obec: Handlová
Terénna sociálna služba krízovej intervencie | terénna forma
 
Mesto Partizánske
obec: Partizánske
Terénna sociálna služba krízovej intervencie | terénna forma
 
Mesto Trenčín
obec: Trenčín
Terénna sociálna služba krízovej intervencie | terénna forma
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
okres: Prievidza
Terénna sociálna služba krízovej intervencie | terénna forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK