Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Útulok

§26 zákona 448/2008

 1. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
  2. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. upravtovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Myjava

Sociálne služby Myjava, n.o., ul. Trokanova 236
Sociálne služby Myjava, n. o., ul. Trokanova 236, 90701 Myjava
Útulok | pobytová - ročná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 46
Útulok, Trenčianska 46, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Útulok | pobytová - ročná forma
 

Partizánske

Mesto Partizánske, Rudolfa Jašíka 160
Kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA, Rudolfa Jašíka 160, 95801 Partizánske
Útulok | pobytová - ročná forma
 
Orchidea, n.o., Podjavorinskej 270
Orchidea, n. o, Podjavorinskej 270, 95618 Bošany
Útulok | pobytová - ročná forma
 
Orchidea, n.o., Škultétyho 246
Orchidea, n. o., Škultétyho 246, 95618 Bošany
Útulok | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, ul. Kukučínova 207
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, ul. Kukučínova 207, 01701 Považská Bystrica
Útulok | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

HARMÓNIA n.o., Košovská cesta 15
HARMÓNIA n. o., Košovská cesta 15, 97101 Prievidza
Útulok | pobytová - ročná forma
 
HARMÓNIA n.o., Košovská cesta 17
HARMÓNIA n. o., Košovská cesta 17, 97101 Prievidza
Útulok | pobytová - ročná forma
 
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Nábrežie Sv. Metoda 16
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Nábrežie Sv. Metoda 16, 97101 Prievidza
Útulok | pobytová - ročná forma
 
Jazmín n.o., Ferka Nádaždyho 4
Jazmín n. o., Ferka Nádaždyho 4, 97251 Handlová
Útulok | pobytová - ročná forma
 
Jazmín n.o., Partizánska
Jazmín n. o., Partizánska 32, 97251 Handlová
Útulok | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

Centrum sociálnych služieb Svinná, n.o., Svinná 83
Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o., Svinná 83, 91324 Svinná
Útulok | pobytová - ročná forma
 
Mesto Nemšová, Odbojárov 7
Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 7, 91441 Nemšová
Útulok | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK