Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zariadenie pre seniorov

§35 zákona 448/2008

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 2. V zariadení pre seniorov sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
  3. zabezpečuje záujmová činnosť.
 3. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.
 4. V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.

Senior centrum Svätej Kataríny, n. o.
SNP 26, 97251 Handlová
obec: Handlová
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Bánovce nad Bebravou

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
CSS Podhorie, n. o., 95, 95653 Krásna Ves
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 70, 95641 Kšinná
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Ilava

Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261
Agentúra sociálnych služieb- ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 01841 Dubnica nad Váhom
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898/16, 01864 Košeca
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Pod hájom 1291
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727
Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Myjava

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o.
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o., 292, 91616 Krajné
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

BELLINA, n.o.
1595, 91601 Stará Turá
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov Hrachovište, n. o.
256, 91616 Hrachovište
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Senior Modrová, n.o.
298, 91635 Modrová
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov, Ulica Fraňa Kráľa 2688
Ulica Fraňa Kráľa 2688/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Partizánske

Domov dôchodcov, Námestie hrdinov 12
Námestie hrdinov 12/21, 95633 Chynorany
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
IRIS-IV,n.o.
Zariadenie pre seniorov - IRIS-IV,n. o., 3, 95853 Skačany
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
PENZION JESEŇ, n. o.
PENZIÓN JESEŇ, n. o., 184, 95803 Malé Kršteňany
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré, Hviezdoslavova 230
Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré, Hviezdoslavova 230/7, 95618 Bošany
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.
541, 01801 Udiča
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, 12, 01813 Papradno
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Panda n. o.
276, 01803 Horná Mariková
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Pokoj v duši n. o., Kuzmányho 903
Zariadenie pre seniorov Katka, Kuzmányho 903/3, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o., 204, 01706 Považská Bystrica
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov, Lánska 957
Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, 37, 01803 Horná Mariková
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

Bc. Alexandra Klenková, SNP 55
PENZIÓN VILMA, SNP 55/22, 97251 Handlová
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
IRIS-IV,n.o.
88, 97248 Radobica
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Jah jireh, Nábrežie sv. Metoda 120
Domov pre seniorov, Nábrežie sv. Metoda 120/14, 97101 Prievidza
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Jeseň n. o. - Služby sociálnej pomoci, Družstevná 373
Družstevná 373/24, 97223 Dolné Vestenice
Zariadenie pre seniorov | pobytová - týždenná forma
 
Jeseň n. o. - Služby sociálnej pomoci, Družstevná 373
Družstevná 373/24, 97223 Dolné Vestenice
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
PE - ES, n. o.
PE - ES, n. o., 355, 97221 Nitrianske Sučany
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
PE - ES, n. o.
PE - ES, n. o., 465, 97224 Diviacka Nová Ves
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Senior Banky,n.o.
Senior Banky, n. o, 536, 97225 Diviaky nad Nitricou
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Senior Banky,n.o.
534, 97225 Diviaky nad Nitricou
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., 66, 97226 Nitrianske Rudno
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o., Kpt. Weinholda 15
Kpt. Weinholda 15/24, 97243 Zemianske Kostoľany
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o., Nová 596
Nová 596/14, 97217 Kanianka
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
SÝKORKA n. o., Záhumenská 391
SÝKORKA, n. o., Záhumenská 391/146, 97223 Dolné Vestenice
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773/6, 97101 Prievidza
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266/17, 97101 Prievidza
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Púchov

HUBERTUS n. o., Trenčianska 451
Trenčianska 451/11, 02001 Púchov
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Senior Klub, n. o., Hoštínska 934
Hoštínska 934/25, 02001 Púchov
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Topoľčany

PE - ES, n. o., Farská 741
Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty - Blok A, Farská 741/1A, 95621 Jacovce
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
PE - ES, n. o., Farská 755
Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty - Blok B, Farská 755/1B, 95621 Jacovce
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb, 74, 91331 Skalka nad Váhom
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
HUBERTUS n. o., 17.novembra 308
17.novembra 308/26, 91451 Trenčianske Teplice
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39
Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Obec Dolná Súča
Zariadenie pre seniorov, 708, 91332 Dolná Súča
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Obec Trenčianska Turná
829, 91321 Trenčianska Turná
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Slnečný lúč, n. o.
Slnečný lúč, n. o., 453, 91303 Drietoma
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín, Stromová 2539
Dom humanity, Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Lavičková 2383
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o, Lavičková 2383/10, 91108 Trenčín
Zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK