Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP (2007-2013)

Trenčiansky samosprávny kraj sa v období od r. 2008 - 2015 podieľal ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) na realizácii troch opatrení Regionálneho operačného programu:

3.2b Infraštruktúra cestovného ruchu
4.1 Regenerácia sídiel
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

V Trenčianskom kraji sa podarilo zrealizovať projekty v celkovej sume 59 007 tis. Eur. V rámci 61 projektov sa podarilo zrekonštruovať 94 tis. m2 miestnych komunikácii, 148 tis. m2 námestí a priľahlých chodníkov, osadiť 1065 lavičiek, 1479 stožiarov verejného osvetlenia. Vybudovných bolo 21 detských ihrísk, zrekonštruovaných 67 zastávok SAD. V rámci ďalších 5 projektov TSK (opatrenie 5.1) bolo zrekonštruovaných takmer 80 km regionálnych ciest.

Bližšie informácie o výsledkoch implementácie ROP sú obsiahnuté v nižšie uvedených publikáciách TSK.

Logo EU  Investícia do vašej budúcnosti
 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

TV reportáže

Ďalšie reportáže ..

Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK