Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálna konferencia - ROP

Regionálna konferencia - ROP

Dňa 1. decembra 2008, sa v Trenčíne v priestoroch spoločenskej sály Piano Club, uskutočnila Regionálna konferencia o Regionálnom operačnom programe organizovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre ROP v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP.

Cieľové skupiny:

 • starostovia a primátori z pólov rastu,
 • predstavitelia RRA a expozitúr,
 • zamestnanci VÚC, ktorí sa podieľajú na vypracovávaní projektov z ROP,
 • zamestnanci odboru SO/RO pre ROP TSK,
 • zastupiteľstvo TSK,
 • ďalšie organizácie a partneri činní v regionálnom rozvoji
Priebeh konferencie:
 • informácia účastníkom o programe konferencie povereným vedúcim odboru SO/RO pre ROP TSK, RNDr. Svoradom Harcekom, PhD.,
 • príhovor PaedDr. Jozefa Božika, podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, oficiálne otvorenie konferencie,
 • príhovor Mgr. Moniky Duhárovej, detašovanej pracovníčky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na odbore SO/RO pre ROP TSK,
 • úvodné vystúpenie Mgr. Moniky Duhárovej s prednáškou na tému informácia o stave implementácie ROP, v ktorej zhodnotila implementáciu v roku 2008 z pohľadu RO,
 • prednáška Mgr. Ivety Kohoutkovej, zástupkyne odboru SO/RO pre ROP TSK na tému „úlohy Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP a zhodnotenie doterajšieho priebehu implementácie ROP“,
 • prednáška Mgr. Moniky Duhárovej, na tému „zhodnotenie doterajšieho priebehu výziev na Infraštruktúru vzdelávania a Infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb“,
 • vystúpenie RNDr. Viliama Harasníka, PhD., zástupcu odboru SO/RO pre ROP TSK s prednáškou k téme „zhodnotenie doterajšieho priebehu výzvy na Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“,
 • prednáška Mgr. Moniky Duhárovej, na tému „skúsenosti z doterajšieho priebehu implementácie, najčastejšie nedostatky ako aj chyby zo strany žiadateľov“,
 • záverečné vystúpenie Mgr. Moniky Duhárovej, s informáciou o pripravovaných výzvach na rok 2009,
 • diskusia s účastníkmi konferencie, na otázky ktorých odpovedali zástupcovia RO ako aj SO/RO pre ROP - Ing. Mário Pätoprstý, resp. RNDr. Svorad Harcek, PhD.

Regionálnej konferencie sa zúčastnila prevažná časť subjektov činných v regionálnom rozvoji, najmä predstaviteľov miest a obcí  z pólov rastu v rámci Trenčianskeho kraja. Z pohľadu RO ako aj SO/RO pre ROP, konferencia splnila zámer, pre ktorý bola organizovaná. Účastníci boli informovaní o všetkom, čo bezprostredne súvisí s implementáciou ROP.

Regionálne konferencie obdobného charakteru prebiehali a budú ďalej prebiehať v jednotlivých samosprávnych krajoch. Ich zavŕšením je celonárodná konferencia zaoberajúca sa okrem iného aj implementáciou ROP z globálneho hľadiska, organizovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Priebeh regionálnej konferencie bol zaznamenaný (fotodokumentácia) pre účely odboru SO/RO pre ROP TSK. Vybrané foto-sekvencie poskytnuté na zverejnenie odborom SO/RO pre ROP TSK uvádzame vo fotogalérii nižšie...

Fotogaléria

Regionálna konferencia - ROP
Regionálna konferencia - ROP
Regionálna konferencia - ROP
Regionálna konferencia - ROP
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK