Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálne konferencie k výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP (oblasť podpory – samostatne dopytovo orientované projekty)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ako Riadiaci orgán pre ROP) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP) Vás pozývajú na sprievodné podujatia (regionálne konferencie), ktoré sa uskutočnia v dňoch 16. - 23. marca 2009 vo vybraných sídlach Trenčianskeho kraja.

Riadiaci orgán pre ROP (MVRR SR) v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP (TSK) organizujú regionálne konferencie, ktorých náplňou bude:

  • informovať o pripravovanej výzve v rámci opatrenia "Regenerácia sídiel ROP"
  • prezentovať inštrukcie a podmienky k predkladaniu žiadostí o NFP

Cieľovou skupinou sú:

  • starostovia a primátori obcí a miest z pólov rastu
  • predstavitelia regionálnych rozvojových agentúr a partnerských organizácií
  • predstavitelia firiem a spoločností angažujúcich sa v regionálnom rozvoji

Miesta konania:

  • 16. marca 2009 – Považská Bystrica, Hotel Podhradie, so začiatkom o 14:00 hod.
  • 17. marca 2009 – Trenčín, Hotel Magnus, so začiatkom o 09:00 hod.
  • 23. marca 2009 – Prievidza, Kultúrny dom Necpaly, so začiatkom o 10:00 hod.

Program konferencií k 4.1 (PDF PDF, 147 KB )

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté e-mailom, prípadne telefonicky na uvedenom
kontakte: viliam.harasnik@tsk.sk 032/ 6537 112

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK