Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie na pozíciu kontrolného manažéra projektov

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s potrebou zabezpečenia činnosti odboru SO/RO, prijme do zamestnania kontrolného manažéra na výkon činnosti Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačného programu 2007 - 2013.

Náplň práce:

  • overovanie postupov verejného obstarávania na základe podkladov predložených prijímateľmi nenávratného finančného príspevku
  • overovanie vecnej správnosti žiadosti o platbu od prijímateľov
  • overovanie deklarovaných výdavkov na mieste

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (uprednostnení budú uchádzači s ekonomickým vzdelaním)
  • prax v oblasti verejného obstarávania (uprednostnení budú uchádzači s odbornou spôsobilosťou pre verejné obstarávanie)
  • prax pri implementácii štrukturálnych fondov EÚ
  • anglický jazyk

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú (1 rok) s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.
Žiadosť s motivačným listom a štruktúrovaným životopisom zasielať v termíne do 5. augusta 2009 na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK