Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Aktuálne výzvy nájdete aj na stránkych http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/.

Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo-orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

01. februára 2013 |
SO/RO pre ROP oznamuje, že Riadiaci orgán pre ROP uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z opatrenia 4.1 - Regenerácia sídiel pre vybrané mestá resp. obce postihnuté povodňami. Bližšie informácie k výzve sú na www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/.

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami

01. februára 2013 |

SO/RO pre ROP oznamuje, že Riadiaci orgán pre ROP uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na obnovu cestnej infraštruktúry vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami. Bližšie informácie k výzve sú na www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/.

Regenerácia sídiel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami

01. februára 2013 |
SO/RO pre ROP oznamuje, že Riadiaci orgán pre ROP uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z opatrenia 4.1 - Regenerácia sídiel pre vybrané mestá resp. obce s rómskym osídlením postihnuté povodňami.

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (Opatrenie ROP 5.1)

03. januára 2013 |

SO/RO pre ROP oznamuje, že Riadiaci orgán pre ROP uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z opatrenia 5.1 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov (Opatrenie ROP 4.1d)

22. februára 2012 |

SO/RO pre ROP oznamuje, že Riadiaci orgán pre ROP uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z opatrenia 4.1d Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov.

Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP (Opatrenie 3.2.)

01. marca 2010 |
SO/RO pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 26. 02. 2010 bola v sekcii SO/RO pre ROP

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

25. februára 2010 |
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (zmena dátumu ukončenia do 01.03.2010)

Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

25. februára 2010 |
Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty (zmena dátumu ukončenia do 01.03.2010)

Výzva pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

20. novembra 2009 |
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2009 bola uverejnená výzva ROP-4.1c-2009/01

Výzva Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

14. októbra 2009 |
Výzva Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (25.9. 2009)

Oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy na opatrenie ROP 5.1

13. júla 2009 |
MVRR SR ako Riadiaci orgán pre ROP vyhlásilo oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Výzva na opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

17. marca 2009 |
Dňa 16. marca 2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP, v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP, vyhlasilo priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP (oblasť podpory - samostatne dopytovo orientované projekty).

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

11. augusta 2008 |
MVaRR SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí pre prioritnú os 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK