Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS)

Regionálna integrovaná územná stratégia TSK verzia 2.0

03. novembra 2021 |

Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie TSK ver.1.0.

Regionálna integrovaná územná stratégia TSK verzia 1.0

13. januára 2016 |

Regionálna intergovaná územná stratégia TSK je implementačným nástrojom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Príprava RIUS (Regionálna integrovaná územná stratégia)

13. januára 2016 |

V programovom období 2014-2020 bude integrovaný prístup v IROP realizovaný prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) na úrovni samosprávnych krajov.

Informácia o správe o hodnotení vplyvu dokumentu RIUS TK na životné prostredie

09. októbra 2015 |

V rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie zverejňuje Trenčiansky samosprávny kraj Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja“ na životné prostredie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK