Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informácia o správe o hodnotení vplyvu dokumentu RIUS TK na životné prostredie

V rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie zverejňuje Trenčiansky samosprávny kraj Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja“ na životné prostredie.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu dokumentu RIUS na ŽP sa uskutocnilo 27.10.2015 o 10,00 hod. v Trenčíne, v administratívnej budove TSK (K dolnej stanici 7282/20A) v kongresovej sále.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia TK“ bolo možné zasielať do 30. októbra 2015 na adresu:

Okresný úrad Trenčín

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

K 30.11.2015 bol doručený odborný posudok k Správe o hodnotení a návrh záverečného stanoviska.

10.12.2015 bolo zaslané TSK Záverečné stanovisko Okresného úradu životného prostredia v Trenčíne.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK