Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na predkladanie projektových zámerov

Výzva na predkladanie projektových zámerov (stredné odborné školy)

21. decembra 2018 |

Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

Výzva na predkladanie projektových zámerov (jasle)

13. júla 2018 |

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Aktualizácia č. 2 výzvy (sociálne služby)

13. júna 2018 |

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Aktualizácia č. 1 výzvy (sociálne služby)

25. mája 2018 |

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Výzva na na predkladanie projektových zámerov (ŠC 2.1.1 časť B)

10. apríla 2018 |

Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

13. februára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 13.02.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Aktualizácia č. 1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

06. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo aktualizáciu č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Bližšie informácie na MPRV SR.

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

03. novembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK