Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 13.02.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Bližšie informácie na www RO pre IROP: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK