Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Aktualizácia výzvy - vnútrobloky (REACT)

26. mája 2022 |

Na webe MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Aktualizácia výzvy - komunitné zariadenia/jasle

04. apríla 2022 |

Dovoľujeme si informovať, že na webe MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Aktualizácia výzvy - vnútrobloky (REACT)

28. marca 2022 |

Dovoľujeme si informovať, že na webe MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Aktualizácia výzvy - vnútrobloky

25. februára 2022 |

Na webe Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Presun webu RO pre IROP

25. februára 2022 |

Dovoľujem si Vás informovať, že všetky zverejňované informácie týkajúce sa Integrovaného regionálneho operačného programu boli zo stránky mprv.sk (IROP) premigrované na nové webové sídlo IROP v rámci MIRRI SR.

Oznámenie o uzavretí výzvy - cyklodoprava

05. januára 2022 |

Na webe Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Vyhlásenie výzvy - vnútrobloky

05. januára 2022 |

Na webe Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Vyhlásenie výzvy - komunitné centrá/jasle

15. októbra 2021 |
Riadiaci orgán pre IROP zverejnil 13.10.2021 na svojom webe Výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78.

Oznámenie o alokácii a uzavretí výzvy – materské školy

07. októbra 2021 |

Riadiaci orgán pre IROP zverejnil nasledovné oznamy

Vyhlásenie výziev - regionálne cesty a verejná osobná doprava

07. októbra 2021 |

Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil 7.10.2021 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

FAQ k výzve na cyklodopravu

07. októbra 2021 |

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Vyhlásenie výziev - regionálne cesty a verejná osobná doprava

07. októbra 2021 |

Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil 7.10.2021 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Vyhlásenie výzvy - materské školy

28. júna 2021 |

Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil 28.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Aktualizácia výzvy – cyklodoprava

15. apríla 2021 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Vyhlasenie vyzvy - vnutrobloky

26. marca 2021 |

Riadiaci orgán pre IROP dnes zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Aktualizácia výzvy – stredné školy

09. decembra 2020 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47.

Aktualizácia výzvy - cyklodoprava

09. decembra 2020 |

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

Nová výzva – cyklodoprava

06. augusta 2020 |

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59

Aktualizácia výzvy – regionálne cesty

19. júna 2020 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.

Aktualizácia výzvy – verejná osobná doprava

19. júna 2020 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Aktualizácia výzvy – deinštitucionalizácia soc. zariadení

12. júna 2020 |

Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia výzvy – stredné školy

01. júna 2020 |

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

Aktualizácia výzvy - jasle

01. júna 2020 |

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Aktualizácia výzvy - cyklodoprava

07. mája 2020 |

Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia výzvy – komunitné centrá

13. marca 2020 |

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Aktualizácia výzvy – komunitné centrá

26. februára 2020 |

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia výzvy – komunitné centrá

05. februára 2020 |

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Aktualizácia výzvy – materské školy

05. februára 2020 |

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Aktualizácia výzvy – komunitné centrá

14. januára 2020 |

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 5 výzvy – materské školy

12. septembra 2019 |

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Aktualizácia č. 11 výzvy - deinštutucionalizácia soc. zariadení

06. augusta 2019 |

Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 5 výzvy - jasle

06. augusta 2019 |

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia č. 4 výzvy -komunitné centrá

06. augusta 2019 |

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 5 výzvy - vodárne/kanalizácie

06. augusta 2019 |

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 1 výzvy - regionálne cesty

25. júla 2019 |

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Aktualizácia č. 1 výzvy - verejná osobná doprava

25. júla 2019 |

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Výzva na predkladanie ŽoNFP - verejná osobná doprava

24. mája 2019 |

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Aktualizácia č. 3 výzvy - jasle

15. mája 2019 |

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia č. 1 výzvy - modernizácia autobusov

25. apríla 2019 |

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32

Výzva - regionálne cesty

09. apríla 2019 |

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Aktualizácia č. 3 výzvy - komunitné centrá

09. apríla 2019 |

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 8 výzvy - vnútrobloky

09. apríla 2019 |

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - stredné školy

25. marca 2019 |

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Aktualizácia č. 3 výzvy - materské školy

25. marca 2019 |

Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Informácia pre žiadateľov - návrh na zmeny v konaní o žiadostiach o poskytnutie NFP po 1.7.2019

14. marca 2019 |

Riadiaci orgán pre IROP v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Aktualizácia č. 2 výzvy - komunitné centrá

25. februára 2019 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 2 výzvy - jasle

25. februára 2019 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia č. 9 výzvy - deinštitucionalizácia soc. zariadení

15. februára 2019 |

Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 7 výzvy - cyklodoprava

15. februára 2019 |

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia č. 2 výzvy (2018) - regionálne cesty

15. februára 2019 |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktualizácia č. 7 výzvy - regionálne cesty

07. februára 2019 |

Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 1 výzvy - jasle

03. januára 2019 |

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Aktualizácia č. 1 výzvy - regionálne komunikácie

12. decembra 2018 |

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktualizácia č. 1 výzvy - materské školy

12. decembra 2018 |

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Aktualizácia č. 7 výzvy - stredné školy

12. decembra 2018 |

Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 1 výzvy - zariadenia soc. služieb

26. novembra 2018 |

Aktualizácia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 8 výzvy - deinštitucionalizácia soc. zariadení

26. novembra 2018 |

Aktualizácia č. 8 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 6 výzvy - cyklodoprava

22. novembra 2018 |

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia č. 9 výzvy - verejná osobná doprava

22. novembra 2018 |

Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 4 výzvy - vodovody/kanalizácie

22. novembra 2018 |

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 6 výzvy - vnútrobloky

22. novembra 2018 |

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Výzva - výstavba, rekonštrukcia, modernizácia jaslí

07. novembra 2018 |

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Výzva - regionálne cesty

31. októbra 2018 |

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktualizácia č. 6 výzvy - základné školy

05. októbra 2018 |

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Aktualizácia č. 5 výzvy - vnútrobloky

24. júla 2018 |

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Aktualizácia výzvy - deinštitucionalizácia soc. zariadení

17. júla 2018 |

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia výzvy - verejná osobná doprava

17. júla 2018 |

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Výzva na predkladanie ŽoNFP - komunitné služby

28. júna 2018 |

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni,´ŠC 2.1.1 časť B, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Prvé schválené žiadosti na vybavenie učební základných škôl

25. mája 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo pre RIUS Trenčianskeho samosprávneho kraja prvých 27 žiadostí v rámci výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Objem schválených prostriedkov predstavuje 2 691 tis. Eur (príspevok ERDF).

Aktualizácia č. 6 výzvy - stredné školy

24. mája 2018 |

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

Aktualizácia č. 6 výzvy - materské školy

24. mája 2018 |

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 6 výzvy - cesty II. a III. triedy

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 6 výzvy - verejná osobná doprava

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 5 výzvy - cyklodoprava

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia č. 3 výzvy - vodovody, kanalizácie

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 4 výzvy - vnútrobloky

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Aktualizácia č. 5 výzvy - stredné školy (výzva z 2016)

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 5 výzvy - základné školy

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 1 výzvy - stredné školy (výzva z 2017)

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

Aktualizácia č. 6 výzvy - deinštitucionalizácia soc. zariadení

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 5 výzvy - materské školy

26. apríla 2018 |

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 4 výzvy - deinštitucionalizácia sociálnych zariadení

14. decembra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Výzva - miestne akčné skupiny (MAS)

25. októbra 2017 |

Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23
Bližšie informácie a text výzvy:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138

Aktualizácia č. 2 výzvy - vodovody a kanalizácie

12. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 3 výzvy - deinštitucionalizácia sociálnych zariadení

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 4 výzvy - materské školy

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 4 výzvy - základné školy

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 4 výzvy - stredné školy

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 5 výzvy - regionálne cesty

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 5 výzvy - verejná osobná doprava

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 1 výzvy - vodovody a kanalizácie

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 3 výzvy - mestské oblasti/environment

03. októbra 2017 |

Aktualizácia k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Výzva - stredné školy

03. októbra 2017 |

Nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

Aktualizácia č. 4 výzvy - cyklodoprava

25. septembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo k 22.9.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.  

Aktualizácia č. 2 výzvy - proces deinštitucionalizácie sociálnych zariadení

14. augusta 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo 11.08.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.

Aktualizácie výziev - doprava

02. augusta 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo 02.08.2017 výzvy na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy a na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Aktualizácia č. 2 výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

28. júla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo 27.07.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Aktualizácia č. 1 výzvy - modernizácia vozidlového parku autobusov MHD

21. júla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.  

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

11. júla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo 6.7.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

11. júla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo 6.7.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na stredné školy

27. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo 27.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na základné školy

27. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo dňa 27.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na materské školy

27. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo 27.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vodovody a kanalizácie/ČOV

27. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) vyhlásilo 26.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, a kanalizácie.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy

23. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo 22.6.2017 výzvu na verejnú osobnú dopravu.

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

23. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo dňa 22.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy

23. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) vyhlásilo 21.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu autobusov MHD (alokácia pre BSK, ZSK, KSK).

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry zdravotníckych zariadení

25. mája 2017 |

Ministerstvo zdravotníctva SR (SO pre IROP) vyhlásilo dňa 24.5.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení

22. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 22.5.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie učební v základných školách

22. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo dňa 22.5.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie stavu jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu v ZŠ.

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo dňa 22.5.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

04. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) aktualizovalo dňa 4.5.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie učební v základných školách

04. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovalo dňa 4.5.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

12. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 11.4.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

12. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 11.4.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

12. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 11.4.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

07. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 6.4.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

03. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 31.03.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

20. marca 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 15.03.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

14. februára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 13.02.2017 aktualizáciu č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

14. februára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 15.03.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

14. februára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 13.02.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

16. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasilo dňa 15.12.2016 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

07. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít materských škôl

06. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Aktualizácia č. 1 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

06. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo aktualizáciu č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Bližšie informácie na MPRV SR.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

01. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v rámci prioritnej osi 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - Prioritná os 6 Technická pomoc

30. novembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre samosprávne kraje resp. krajské mestá pôsobiace ako sprostredkovateľské orgány pre IROP.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

23. novembra 2016 |

Ministerstvo kultúry ako SO pre IROP zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Cieľom opatrenia je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

07. októbra 2016 |

Dňa 7. októbra 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK